Ogólne informacje o firmie

Firma nasza istnieje od 1986 roku. Specjalizujemy się w zagadnieniach pomiarów i sterowania w przemyśle. Automatyzacją produkcji nowoczesnych betonów zajmujemy się od 1993 roku. Nasze urządzenia działają już w przeszło 100 zakładach betoniarskich na terenie całej Polski i za granicą. Zatrudniamy zespół wysokiej klasy konstruktorów i serwisantów dysponujących dużym doświadczeniem, zdolnych rozwiązać każde zagadnienie techniczne z zakresu automatyzacji produkcji betonu i jego przetwarzania. Dużą uwagę przywiązujemy do ciągłego rozwoju technicznego i utrzymywania naszych konstrukcji na najwyższym światowym poziomie. W naszym dorobku mamy szereg urządzeń automatyki przemysłowej zainstalowanych i wdrożonych w różnych gałęziach przemysłu.

W roku 1993 powstał w naszym biurze konstrukcyjnym nowoczesny, specjalizowany sterownik pozwalający na ocenę wilgotności kruszyw oraz precyzyjne dozowanie wody do przygotowywanej masy betonowej. Sterownik nazwany został Komputer Wody MW.1 a obecnie obowiązuje kolejna wersja urządzenia - " Komputer Wody MW.2".


  Rozwijając naszą ofertę wyposażenia dla betonowni opracowane zostały następnie:
 • dozownik plastyfikatorów;
 • prosty dozownik wody;
 • elektroniczne wagi kruszyw, cementu, wody, barwników, dodatków;
 • sterowniki sterujące dozowaniem kruszyw, cementu, barwników.

W 1996 roku zgromadzone doświadczenia pozwoliły nam na zaoferowanie systemu pełnej automatyzacji betonowni.

  Producenci betonu i wyrobów betonowych dzięki pełnej lub częściowej automatyzacji procesu produkcji betonu we współpracy z nami uzyskali:
  • poprawę powtarzalności produkcji, bez względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny operatora, a to dzięki:
  • bezwzględnej ocenie wilgotności masy betonowej;
  • precyzyjnemu dozowaniu składników betonu;
  • wymuszeniu przestrzegania czasów technologicznych;
  • stałej kontroli poprawności mieszania i sprawności mieszarki.
 • poprawę warunków pracy w betonowni;
 • możliwość automatycznej ewidencji wykonanej produkcji.

Wieloletnie doświadczenia zbierane z obserwacji pracujących instalacji pozwalają nam na ciągłe doskonalenie oferowanych urządzeń.
Nowe wersje oprogramowania sterowników są udostępniane naszym klientom eksploatującym starsze modele na warunkach preferencyjnych.
Unowocześnianie urządzeń do produkcji mas betonowych przez ich automatyzację i uniezależnienie od człowieka - to cel pracy naszej firmy.

KONKRET Adam Michalski
Stara Wieś, ul. Borsucza 19
tel. (+48) 022 393 11 38; 022 729 47 63
E-mail: konkret@konkret.waw.pl