Produkty

Scentralizowany System Automatycznego Sterowania Pracą Betonowni
opracowany w oparciu o wymagania producentów betonu towarowego i wyrobów prefabrykowanych, pozwala na pełną rejestrację produkcji, automatyczne drukowanie dokumentów transportowych, rozliczanie odbiorców i operatorów. System sterowania jest zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa maszyn oraz normami na instalacje elektryczne.


Automatyczny Sterownik Wilgotności Masy Betonowej - "Komputer Wody MW.2"
przeznaczony do sterowania dozowaniem wody przy przygotowaniu masy betonowej do produkcji wibroprasowanych elementów prefabrykowanych (np. kostka betonowa, stropy strunobetonowe, płytki chodnikowe, drobna galanteria betonowa).


"Zadajnik Wody ZW4"
przeznaczony do zadawania określonej ilości wody, pomocny głównie przy produkcji betonu towarowego.


"Dozownik domieszek płynnych"
przeznaczony jest do precyzyjnego dozowania płynnych domieszek chemicznych do betonu bezpośrednio z opakowań transportowych.


"Dozownik płynnych barwników"
przeznaczony jest do dozowania płynnych barwników do barwienia masy betonowej.


  Elektroniczne układy wagowe
 • przeznaczone do modernizacji klasycznych wag dźwigniowych
 • do budowy nowych elektronicznych wag zbiornikowych kruszyw, cementu, wody, barwników.

wagi te współpracują bezpośrednio ze sterownikami przemysłowymi w systemach pełnej automatyki.
Posiadamy zatwierdzenie typu pozwalające na legalizację wag.


  Urządzenia uzupełniające :
 • Mikrofalowe sondy wilgotności (ulotka Sondy.pdf   950kB)
 • Szafy sterujące ze stycznikami
 • Pulpity sterujące
 • Tensometry
 • Membranowe pompy przemysłowe
 • Systemy komputerowe
KONKRET Adam Michalski
Stara Wieś, ul. Borsucza 19
tel. (+48) 022 393 11 38; 022 729 47 63
E-mail: konkret@konkret.waw.pl